Vánoční besídky

Každá třída pojala konec kalendářního roku po svém. Někdo si udělal besídku ve třídě s čajem, cukrovím a koledami a deskovými hrami, některé třídy šly do kina na film nebo jely na výlet do vánoční Prahy. Žáci dvou tříd také navštívili Handicap centrum Srdce o.p.s. v Poděbradech, kde absolvovali exkurzi celým střediskem, naučili se technologický postup výroby svíček a mohli si sami vyrobit sůl do koupele. Na závěr nakoupili spoustu dárečků pro své blízké. Krásný advent všem!