Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024/25

Důležitá upozornění:
  • uchazeči jsou na seznamech seřazeni podle registračního čísla
  • všichni uchazeči přijatí na naši školu obdrží během května poštou nebo e-mailem důležité informace o studiu (zařazení do třídy, zařazení na odborný výcvik, seznam pracovního oblečení, seznam učebnic, harmonogram zahájení školního roku, informace o ubytování na domově mládeže, ….)
  • vzdání se přijetí v 1. kole – pokud je uchazeč přijat na obor, kam nechce nebo nemůže nastoupit, může se vzdát přijetí. Tuto informaci musí písemně nebo e-mailem řediteli školy oznámit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola.
  • odvolání z důvodu nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu oboru je bezpředmětné, neboť všechna místa jsou v rámci rozřazení obsazena

Výsledky obor cukrář 29-54-H/01

Výsledky obor cukrář (zkrácené studium) 29-54-H/01

Výsledky obor kuchař-číšník zaměření číšník 65-51-H/01

Výsledky obor kuchař-číšník zaměření číšník (zkrácené studium) 65-51-H/01

Výsledky obor kuchař-číšník zaměření kuchař 65-51-H/01

Výsledky obor kuchař-číšník zaměření kuchař (zkrácené studium) 65-51-H/01