Výtěžek z prodeje almanachu předán!

Díky Vám všem se při oslavách 70 let školy podařilo prodejem školního almanachu vybrat 6 508,– Kč. Jak jsme avizovali, tato částka byla určena Handicap centru Srdce o.p.s. v Poděbradech, které poskytuje komplexní systém služeb pro lidi s mentálním a zdravotním postižením. Všechny penízky, které jste věnovali, byly předány. Paní ředitelka absolvovala exkurzi celým střediskem a dostalo se jí velmi vřelého přijetí. Tohle místo totiž nemá SRDCE 💕 jenom v názvu, ono tam prostě všude bije💓. Okamžitě se tam nakazíte pozitivním přístupem k životu a dobrou náladou. A navíc tam pracuje naše absolventka Iveta Rysová, na což jsme náležitě pyšní 😉. Určitě jsme se nesetkali naposledy a kdo si chce zakoupit nádherné výrobky z chráněné dílny, bude mít možnost v Labence při dni otevřených dveří 13. prosince 2018.