Zítra celá země

Ve spolupráci s organizací Post Bellum jsme na DM Jitřenka dostali jako poděkování za účast v charitativní sbírce pro válečné veterány workshop, který se zabýval událostmi listopadu roku 1989. Na začátku jsme si předvedli dramatické etudy na téma policejní brutalita, pražské jaro…a vymýšleli asociace na slovo svoboda. Pak jsme si rozdělili fotky z období komunismu a různých dekád tohoto období a popisovali, co na nich vidíme a jak chápeme tehdejší dobu (Spartakiáda, pětiletky, uranové doly, STB, MDŽ, Jan Palach, Tuzex, výjezdní doložka…). Rozdělili jsme si role studentů maturitního ročníku právě 17. 11. 1989, vyzdobili agitační nástěnky a podle daných charakteristik (je mi to jedno, syn disidentů, dcera komunistických funkcionářů…) předvedli, jak se zachováme při vyhlášení stávky studentů, podepsání petice, co si o politické situaci myslíme a jak dokážeme obhájit svoje názory. Na závěr jsme rozpoutali diskuzi, co nás nejvíc štve na současné době a navrhovali řešení, jak můžeme změnit to, co nám vadí.

Bc. Klára Schulzová, ved. vychovatelka DM