Informace pro 1. a 2. ročníky

Vzhledem k tomu, že kapacita školy je plně zatížená maturitními, závěrečnými a přijímacími zkouškami, bude výuka prvních a druhých ročníků pokračovat až do konce školního roku distančním způsobem (na dálku).

Harmonogram předávání vysvědčení bude včas zveřejněn.