„Transformace nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio odborné výuky“

Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady realizuje od listopadu 2013 projekt „Transformace nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio odborné výuky“, který je spolufnancován z fondů EU, konkrétně z regionálního operačního programu Střední Čechy. Dne 26. 3. 2014 navštívil naši školu náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu pan PaedDr. Milan Němec. Důvodem jeho návštěvy byl zájem […]

Read more

MODERNIZACE ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STŘEDOČESKÝM KRAJEM“

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II bylo zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP). Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším […]

Read more

Projekt „OTEVŘI DVEŘE JAZYKŮM“ realizovaný v rámci výzvy EU Peníze středním školám

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II realizuje od července 2012 projekt „Otevři dveře jazykům“ v rámci výzvy Peníze středním školám, který je spolufinancován z fondů EU. Předmětem projektu je inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků a inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Read more

Šedesátku máme za sebou…..(ale staří se necítíme)

V sobotu 25. října jsme zahájili slavnostním úvodním programem na poděbradské kolonádě oslavy 60. výročí školy. Někomu by se mohlo zdát, že jsme snad začali poněkud tradičně – projevy,  ale již po pár slovech ředitelky školy Ing. Heleny Klimešové a starosty města Ing. Jozefa Ďurčanského ze všech  přítomných obava z „dlouhých nezáživných řečí“ opadla. Příjemně a živě vyzněl i navazující rozhovor […]

Read more
1 142 143 144 145