Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II bylo zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP). Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším […]

Read more
1 144 145 146