Pamětní listy starosty 2019

Při příležitosti Dne Poděbrad předává starosta města každý rok Pamětní list studentům a pedagogům, jejichž práce je mimořádně významná a zaslouží si ocenění. V letošním roce byli za naši školu vybráni žáci Anna Friedenbergerová, Andrea Novohradská, Jan Slebodník a zástupkyně ředitelky školy Mgr. Ladislava Vaňková. Zúčastnili se společně s pedagogy a žáky ostatních poděbradských škol slavnostního oběda v kongresovém centru Kolonáda, kde jim byli listy předány z rukou nejen starosty  Jaroslava Červinky, ale také předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery a senátorky Emilie Třískové. A tady jsou důvody, proč byli vybráni zrovna oni:

Jan Slebodník – žák 3. ročníku obor Kuchař-číšník. Po celou dobu tříletého studia zameškal Honza pouhé 2 dny na odborném výcviku. Kdykoliv škola pořádá nějakou akci, je vždy ochotný přiložit ruku k dílu. Je radost mít na škole takového studenta, který je bezkonfliktní, pracovitý a vždy připravený se učit novým věcem.

Anna Friedenbergerová a Andrea Novohradská – obě žákyně 3. ročníku obor Kuchař-číšník. Tyto studentky mají velký zájem o obor. Po celou dobu studia se vždy ochotně a se zájmem zapojují do akcí pořádaných školou a též školu výborně reprezentují. Svým aktivním přístupem jsou příkladem i pro ostatní studenty.

Mgr. Ladislava Vaňková – zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování. Téměř celý její profesní život je spjatý s naší školou. Jako učitelka českého jazyka i jako třídní dovedla k závěrečným i maturitním zkouškám celou řadu našich absolventů, kteří se s ní dodnes rádi vídají a s láskou na ni vzpomínají. Jako zástupkyně ředitele školy působí již od roku 1998 a tuto funkci vykonává s poctivě a s láskou, kterou chová ke svému pedagogickému poslání. Ke kolegům přistupuje lidsky a s respektem k jejich práci, žáci za ní chodí se svými bolístkami. Jsme rádi, že její úsměv září na naší škole už 33 let.