Jak se vyrábí Coca-cola?

Dne 16. 5. 2019 žáci třídy KČ2B a CUP2 navštívili závod Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. Závod je výrobcem, prodejcem a distributorem značkových nealkoholických nápojů společnosti The Coca‑Cola Company a od roku 2018 také distributorem alkoholických nápojů skupiny Gruppo Campari a Edrington. Provoz v pražském závodě funguje od roku 1993 a zásobuje celý český a slovenský trh, ale také některé […]

Read more

“The Taste of Europe”

V  týdnu od 6. do 11. května bylo pět žáků naší školy SOU společného stravování Poděbrady součástí projektu spolupráce čtyř regionů, 4-network-project vocational schools, Porýní-Falce, francouzského Burgundska, polského Opolského vojvodství a našeho Středočeského kraje. Celý projekt proběhl pod patronací prezidenta Parlamentu spolkové země Porýní –Falc, pana Hendrika Heringa. Paní Bettina Münch-Rosenthal, koordinátor pro mezinárodní spolupráci v rámci čtyř regionů z Aufsichts und […]

Read more

Jitřenka vyhlásila VZPouru úrazům

Projekt zdravotní pojišťovny  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na  školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Tak zní teorie. V praxi […]

Read more

Panenky z Jitřenky pro UNICEF

Do třetího  ročníku soutěže MISS PANENKA, kterou v březnu pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové vyhlásil český UNICEF, se zapojila i naše šikovná děvčata z Jitřenky. Pod vedením paní vychovatelky Drahotové vyrobily panenky, které budou součástí projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Všechny panenky z letošního ročníku soutěže budou postupně k dostání v e-shopu UNICEF k symbolické adopci. […]

Read more
1 2 3 4 5 104