Výuka v týdnu od 12. do 16. října 2020

Teoretické vyučování pokračuje stále distančním způsobem (na dálku). Praktické vyučování: žáci tříd KČ1B, KČ1C, CUP2, KČ2B a KČ3B vykonávají praxi běžným způsobem kromě žáků pracujících na Labence a žáků bydlících na domově mládeže. Ti budou mít praktickou výuku v tomto týdnu distanční z důvodu uzavření střediska Labenka a DM.

Read more

Informace k distanční výuce

Učitelé zadávají studijní materiály a úkoly v aplikaci TEAMS a MOODLE. Žáci vypracují úkoly dle svých časových možností a odevzdají je dle pokynu vyučujícího. Po dohodě s vyučujícím může probíhat výuka v aplikaci TEAMS on-line v reálném čase. Neodevzdání úkolu je považováno za absenci ve výuce a musí být řádně omluveno. Přesný návod pro žáka, jak se přihlásit do aplikace […]

Read more

Středisko Labenka dočasně uzavřeno!

Z důvodu nemoci jsme nuceni uzavřít obchod, restauraci i školní jídelnu. Žáci, kteří  vykonávají praxi v Labence v týdnu od 5. do 9. října, přecházejí od čtvrtka na distanční studium. Práci mají zadanou svými učiteli OV. Žáci na jiných pracovištích pokračují v praxi bez omezení. O provozu v příštím týdnu přineseme informace v pátek 9. 10. 2020.

Read more

Informace o provozu školy od 5. do 18. října 2020

Teoretická výuka bude probíhat distančně (na dálku). Žáci mají povinnost se této výuky účastnit a budou při ní také hodnoceni. Praktická výuka zůstává zachována v plném rozsahu. To znamená, že žáci budou nadále docházet na svá pracoviště bez omezení. Veškerá absence musí být řádně omluvena. Labenka bude fungovat běžným způsobem, žáci mohou chodit na obědy i při distanční výuce. Domov mládeže […]

Read more
1 2 3 4 5 123