Krásné léto

Kolektiv našich zaměstnanců – ať už pedagogických i nepedagogických, přeje všem našim žákům a příznivcům krásné léto plné sluníčka a pohody!!!

Čtěte více

Slavnostní předávání výučních listů

Definitivní tečkou za závěrečnými zkouškami letošních třetích ročníků se stalo slavnostní předávání výučních listů v obřadní síni Městského úřadu v Poděbradech za účasti pana starosty, zástupkyně ředitelky Mgr. Vaňkové a třídních učitelů. Došlo i na dojemné proslovy, dárečky, květiny a slzičky v očích. Každé loučení je smutné, protože něco končí, ale zároveň začíná další životní etapa, tak všem přejeme HODNĚ […]

Čtěte více

Naši draci skončili bramboroví

Ve středu 13. června se naši žáci společně s Mgr. Bydžovským a Mgr. Brunclíkovou zúčastnili závodů dračích lodí pro školy ze Středočeského kraje a Prahy. Tyto závody se konají každoročně v Praze na koupališti Hostivařská nádrž a připravuje je Hotelová škola Poděbrady. Trup dračí lodě je 12,5 m dlouhý a váží 250 kg. Lodě jsou vyzdobeny hlavou a ocasem draka. […]

Čtěte více

Dodatečná cena pro Miss panenku

V letošním i v loňském roce se naše dívky z internátu zapojili do úžasné akce s názvem Miss panenka. Tato  soutěž je součástí projektu ‚Adoptuj panenku a zachráníš dítě‘, který na podporu očkovacích programů v nejchudších zemích světa rozvíjí český UNICEF již od roku 2002. Soutěžící mají za úkol vyrobit panenku, která je pak nabídnuta k prodeji na stránkách UNICEF a […]

Čtěte více
1 2 3 4 90