Lidský potenciál – co to je?

V pondělí 28. března (den učitelů) navštívil naši školu manažer, vysokoškolský pedagog a publicista Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Tématem jeho přednášky pro žáky nástavbového studia byl lidský potenciál. Posluchači se dozvěděli, jak dlouhodobě naplňovat a rozšiřovat svůj životní potenciál, něco o typologii, týmových rolích, kladli si otázky typu: znáte své silné stránky znáte své schopnosti znáte své slabiny kdo jsem…. Díky […]

Read more

Barmani soutěžili v Mladé Boleslavi

Ve čtvrtek 10. 3. 2022 vyrazilo kvarteto našich žáků ve složení: Jana Pincová, Veronika Smutná, Lukáš Třešňák a Martin Soukal na barmanskou soutěž do Integrované střední školy Na Karmeli, Mladá Boleslav. Přestože tři z našich borců byli na takovéto soutěži vůbec poprvé, všichni předvedli, že u nás na SOU společného stravování Poděbrady míchat drinky umíme… A výsledek: 3x bronzové pásmo […]

Read more

Jarní prázdniny

V týdnu od 14. do 20. března jsou na naší škole jarní prázdniny. 21. března 2022 nastoupí žáci tříd KČ1B, KČ2B, KČ2C, KČ3B, CP1B, CUP3, M1 a M2 do školy a třídy KČ1A, KČ2A, KČ3A, CP1A a CUP2 na praxi. Krásné prázdniny!

Read more

Náš příspěvek na konto SOS Ukrajina

V pátek 4. března se naši žáci připojili k výzvě Anglického gymnázia v Praze a uspořádali aktivity, jejichž výtěžek bude věnován na pomoc Ukrajině. Ve škole proběhla akce „Svačina pomáhá“. Zaměstnanci školy zaplatili suroviny, maturanti ve školním baru připravili svačiny a žáci celé školy zakoupením baget, toustů, závinu, švestkového koláče a dezertu Pavlova z kuchyně paní ředitelky přispěli na sbírku pro Ukrajinu. Podobným způsobem […]

Read more
1 2 3 4 5 116